This site uses cookies to store information on your computer. ×

wkc

Boiler type WKC

Kotły przeznaczone są do podgrzewania wody w układach grzewczych do temperatury na wyjściu nieprzekraczającej 110°C ( wyższe temp. dla wykonania specjalnego ). Znajdują one zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania wraz z układami podgrzewania wody użytkowej  w układach zamkniętych zabezpieczonych stabilizującym ciśnienie. Przeznaczone są do ogrzewania obiektów, domów mieszkalnych wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej takich jak: szkoły, urzędy, obiekty handlowe, produkcyjne i inne.

Przy  zastosowaniu odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, efektywność energetyczna  przekracza  80%  ( 85% przy zastosowaniu ekonomizera).

Kocioł typu WKC składa się z (w zależności od zamówienia i projektu

kotłowni ):

część ciśnieniowa ( walczak z płomienicą i dwoma ciągami płomieniówek),

b)  ruszt ruchomy typu  ŻRMC,

c)  sterowanie  AKPiA ,

d)  osprzęt zabezpieczający (opcja dla systemu zamkniętego):

  • zawór bezpieczeństwa
  • termostat,

e)  osprzęt   kotła :

  • zawory zaporowe (opcja),
  • czujniki temperatury,
  • manometr (opcja),

Kocioł WKC jest konstrukcją walczakową , składającą się z płomienicy i dwóch ciągów rur płomieniówkowych z komorami nawrotnymi.

Płomienica ta usytuowana jest z prawej lub lewej strony walczaka (asymetrycznie).

płomieniówki natomiast usytuowane są po przeciwnej stronie. Układ taki pozwala

na dostęp do czyszczenia płomieniówek , bez konieczności demontażu kosza zasypowego.

W części tylnej  zastosowano komorę nawrotną wewnętrzną i kolektor wylotowy spalin połączony z czopuchem.

Część przednia i tylna w części spalinowej połączona śrubami i uszczelniona sznurem szklanym.

Korpus   kotła   jest osadzony na podporach .   Ruszt  mechaniczny, z zamontowanym ruchomym pokładem żeliwnym, zamontowano w płomienicy. Płomienie  przechodzą z płomienicy w komorę nawrotną wewnątrz kotła a następnie do   pierwszego ciągu rur płomieniówkowych. Następnie spaliny w zewnętrznej komorze nawrotnej zostają przekierowane do płomieniówek znajdujących się w bocznej  części walczaka. W końcowym przepływie,  spaliny przedostają się do czopucha kolektora wylotowego kotła.

W  tylnej części kotła od strony czopucha  zostały rozmieszczone otwory do osadzenia przewodów generatora  oczyszczania rur płomieniówkowych ( opcja dodatkowego wyposażenia).