This site uses cookies to store information on your computer. ×

uks1

UKS-G boiler

KOCIOŁ GRZEWCZY WIELOPALIWOWY Z ZASYPEM RĘCZNYM TYPU: UKS-G (GÓRNOKANAŁOWY) 12-43 KW
wyposażony w sterownik i wentylator

Kocioł grzewczy UKS od kilkunastu lat z powodzeniem utrzymują się na rynku dzięki swej oryginalnej konstrukcji umożliwiającej spalanie gorszych gatunków węgla, miału weglowego, odpadów drzewnych i innych. Kotły grzewcze UKS oprócz wykonania standardowego mogą być dostosowywane do indywidualnych warunków kotłowni wg potrzeb klientów.

Kotły grzewcze typu UKS przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 100°C. Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych i usługowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach, szkołach itp. Kotły grzewcze typu UKS mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna znamionowa kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tabeli 3 dla powierzcni od 35 – 280 m2 oraz w tabeli 4 dla powierzchni od 430 – 3220 m2 zamieszczono orientacyjne wielkości kotłów dla powierzchni pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami UKS. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla wysokości pomieszczeń nie przekraczających 3 m. i założonym wskaźniku strat ciepła 46,5 W/m2 (40 Kcal/m3h).

Specification Unit Technical specifications of boilers
Nominal power kW 12 16 20 24 30 36 46
Average operating power kW 5 7 9 12 15 18 21
Boiler’s heating surface m2 1,15 1,33 1,68 2,04 2,85 3,32 3,84
Approximate area
of the heated room*1
m2 60
90
80
120
100
150
120
180
150
220
180
270
210
310
Continuous operation2* h 8-24
Fuel Coal assortment culm MI type MI typ 32,1
class 25/12 according to PN-82/G-97001-3
Disposable fuel charge kg 13 22 34 48 62 75 123
Thermal efficiency % 80-83
The maximum permissible temperature of the water in the boiler oC 90
The maximum allowable pressure boiler water bar 1,5
Operating temperature range boiler oC 60-90
Required flue Pa 25-35
Water storage capacity l 57 63 77 90 110 126 141
Boiler weight without water kg 190 220 225 275 335 360 395
Approximate minimum chimney height m2 5 5 5 5 7 7 7
Indicative cross section of the chimney cm2 300 450
Overall
dimensions
of the boiler
width
height
length of flue
mm 442
1236
799
492
1248
799
542
1254
836
542
1321
901
592
1406
987
642
1426
1015
692
1455
1046
Hydraulic resistance mbar 25

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu UKS w poszczególnych typoszeregach podano w tabeli poz. 8 i 9. Stosowanie gorszych gatunków węgla od podanych w tablicy powoduje spadek sprawności cieplnej kotła a obsługa jest bardziej przcochłonna. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym.

  • coal
  • fine coal
  • universal multi-fueled boilers
  • wood sawdust

atest-ekr