Ta strona używa ciasteczek do przechowywania informacji na Twoim komputerze. ×

kwn-01

Kocioł KWN JETI

Kotły grzewcze tego typu przeznaczone są do ogrzewania domków jednorodzinnych jak i dużych osiedli mieszkaniowych. Paliwami stosowanymi do zasilania kotła mogą być paliwa gazowe jak i paliwa płynne stosowane w ogrzewnictwie.

Kotły grzewcze typu KWN-JETI posiadają:
– certyfikat zgodności wg kryterium efektywności energetycznej, (rozp. Min. Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r., Dz.U. z dnia 26 lutego 1999 r. „Wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagania w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.”)

badania emisyjno-energetyczne kotłów przeprowadziły:
– Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi.

Kotły grzewcze typu KWN-JETI przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie otwartym instalacji c.o. wg PN-91/B-02413 do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90ŔC. Znajdują one zastosowanie głównie do ogrzewania budynków mieszkalnych, pawilonów handlowych i usługowych, warsztatów, obiektów gospodarstw wiejskich, szklarni, szkół itp. Mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.

Podstawą prawidłowego doboru kotła jest bilans cieplny obiektu, sporządzony zgodnie z normą ochrony cieplnej budynku. Wydajność cieplna znamionowa kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W poz. 3 zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami KWN-JETI. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń o wysokości 3 m

Wyszczególnienie j.m Typ kotła
KWN 19 KWN 31 KWN 50 KWN 100 KWN 200 KWN 500 KWN 700
Znamionowa moc cieplna kW 19 31 50 100 200 500 700
Zakres mocy kotła min.
max.
kW 14
30
40
65
80
115
160
220
240
260
280
320
330
370
Wielkość powierzchni ogrzewanego pomieszczenia m2 200 460 720 1440 1800 2160 2520
Sprawność cieplna % 90
Maksymalna dopuszczalne ciśnienie wody MPa 0,25 0,3
Maksymalna dopuszczalna temperatura wody oC 95
Rodzaj paliwa olej opałowy lekki, gaz ziemny GZ 50, GZ 35
Zapotrzebowanie oleju przy mocy znamionowej kg/h 1,9 2,8 5,2 10,9 20,8 54,7 75,2
Zapotrzebowanie gazu przy mocy znamionowej m3/h 2,8 3,4 6,2 12,9 24,7 64,8 90,0
Pojemność wodna dm3 200 460 720 1440 1800 2160 2520
Masa kotła bez wody kg 165 205 380 580 970 970 970
Wymiary podstawowe kotłą długość
szerokość
wysokość
mm 905
702
910
1005
760
970
1105
800
1006
1255
920
1130
1675
1140
1570
2075
1320
1745
2225
1400
1824

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu KWN-JETI to:
olej opałowy lekki, gaz ziemny GZ 50, GZ 35

  • olej opałowy lekki gaz ziemny