Ta strona używa ciasteczek do przechowywania informacji na Twoim komputerze. ×

nkp-01

Kocioł NKP

Kocioł NKP jest kotłem niskoprężnym i stanowi tanie źródło pozyskiwania energii cieplnej w postaci pary technologicznej. Opalane węglem lub odpadami drewna wykorzystywane w małych i średnich zakładach usługowych i produkcyjnych. Kotły NKP można wyposażyć w automatyczny podajnik węgla lub zespół spalania odpadów drzewnych takich jak trociny, wióry i zręby.

Niskoprężne kotły parowe NKP są tanim źródłem pozyskania energii w postaci pary technologicznej. Opalane węglem lub odpadami drewna wykorzystywane w małych i średnich zakładach usługowych i produkcyjnych. Kotły można wyposażyć w automatyczny podajnik węgla lub zespół spalania odpadów drzewnych takich jak trociny, wióry i zręby.

Kotły typu NKP przeznaczone są do wytwarzania pary nasyconej o ciśnieniu 0,07 MPa i temperaturze do 115 °C.

Kocioł należy dobrać w oparciu o dokumentacje projektową kotłowni.

Wyszczególnienie j.m Typ kotła
NKP 07/60 NKP 07/115 NKP 07/160 NKP 07/250
Znamionowa moc cieplna kW 60 115 160 250
Powierchnia grzewcza kotła m2 9 16 24 32
Strumień masy pary (wydajność) kg/h 90 170 240 375
Wymagany ciąg kominowy spalin Pa 5,5 6,5 7,5 8
Orientacyjna najm. wysokość komina m 6,5 8 9 9
Paliwo podstawowe Węgiel kamienny typu 32, 1 sortymentu O II klasy 24/12
wg PN-82/G-97002, PN-82/G-97001, PN-82/G-97003
Masa kotła bez wody kg 700 1400 2100 3000
Wymiary podstawowe kotła długość
szerokość
wysokość
mm 1900
850
1600
2300
1200
1350
2600
1400
1450
2600
1700
1550

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu NKP:
Wegiel kamienny typu 32,1 sortymentu OII klasy 24/12
wg PN-82/G-97002, PN-82/G-97001, PN-82/G-97003
Stosowanie gorszych gatunków węgla powoduje spadek sprawności cieplnej, a obsługa jest bardziej pracochłonna.

  • eko-groszek
  • miał
  • węgiel kamienny