Ta strona używa ciasteczek do przechowywania informacji na Twoim komputerze. ×

pkr-main

Kocioł parowy PKR

Kocioł parowy przeznaczony jest do pracy w instalacjach technologicznych. Kocioł ma budowę trójciągową : płomienica i dwa ciągi rur płomieniówkowych. Standardowo pracuje z rusztem mechanicznym opalany węglem sortyment miał. Konstrukcja umożliwia przystosowanie do współpracy z palnikami spalającymi: olej, gaz lub biomasę.

UKŁAD STEROWANIA:

  • dokonuje pomiaru i regulacji ciśnienia pary na wylocie kotła oraz zabezpiecza przed przekroczeniem ciśnienia.
  • reguluje pracą urządzeń takich jak: ruszt mechaniczny lub palniki, wentylatory, pompy, układy odpopielania oraz nawęglania. Steruje dodatkowymi zespołami urządzeń zgodnie z wymogami odbiorcy oraz przekazywaniem transmisji danych poprzez sieci wewnętrzne lub zewnętrzne.
  • sygnalizuje stany awaryjne kotła i osprzętu (optycznie i akustycznie).

Ruszt (palnik):

  • mechaniczny ruszt wyposażony w wentylator podmuchu, podajnik, kosz z warstwownicą, czujnik temperaturowy, zabezpieczający przed przedostaniem się ognia do zasobników opału.

Część wymiennikowa kotła:

  • izolowany termicznie wymiennik wyposażony we włazy inspekcyjne i wyczystki.

Kotły parowe wysokociśnieniowe, typoszeregu PKR przeznaczone są do wytwarzania pary nasyconej o ciśnieniui temperaturze zgodnym z zapotrzebowaniem technologicznym. Zastosowanie rusztu żeliwnego mechanicznego wraz z układem automatycznej regulacji procesu spalania, gwarantują szybki rozruch kotła ze stanu zimnego, szybkie dostosowanie wydajności kotła do aktualnego poboru pary przez urządzenia technologiczne oraz stabilne ciśnienie pary w instalacji technologicznej. Kotły typoszeregu PKR są uniwersalnym źródłem pary dla różnorodnych celów technologicznych.

 

W konstrukcji części ciśnieniowej kotłów typoszeregu PKR zastosowano płomienicę i dwa ciągi konwekcyjne. Płomienica usytuowana jest z prawej lub lewej strony walczaka (asymetrycznie). Korpus ciśnieniowy kotła parowego jest osadzony na podporach. Ruszt mechaniczny, z zamontowanym ruchomym pokładem żeliwnym, zamontowano w płomienicy. Spaliny przechodzą z płomienicy w komorę nawrotną wewnątrz kotła a następnie do pierwszego ciągu rur
płomieniówkowych. Asymetryczne zabudowanie wymiennika z rur płomieniówkowych, umożliwia swobodny do nich dostęp w celu ich
czyszczenia. W takim rozwiązaniu czynności czyszczenia kotła nie wymagają dodatkowych prac związanych z demontażem zasobnika
opału, czy innych urządzeń podawczych. Przy zachowaniu środków ostrożności można dokonać przeglądu wymiennika, bez wyłączania kotła. Spaliny z zewnętrznej komory nawrotnej, zostają przekierowane do płomieniówek znajdujących się w bocznej części walczaka. W końcowym przepływie, spaliny przedostają się do czopucha kotła, umieszczonego w tylnej jego części. W drzwiach zewnętrznej komory nawrotnej zostały rozmieszczone otwory do osadzenia przewodów generatora oczyszczania rur płomieniówkowych (opcja dodatkowego wyposażenia).

Kompletny kocioł parowy typu PKR składają się z:

  • części ciśnieniowej (walczaka z płomienicą i dwoma ciągami płomieniówek),
  • rusztu mechaniczny typu ŻRMC,
  • sterownika AKPiA,
  • osprzętu zabezpieczającego (zaworu bezpieczeństwa)
  • osprzętu ciśnieniowego kotła (zaworu zaporowego, wodowskazu refleksyjnego, manometru, itp.)
Wyszczególnienie j.m Typ kotła
800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000 5000 7000
Moc znamionowa kW 550 700 860 1000 1400 1700 2000 2700 3400 4800
 Wydajność pary nominalna do kg/h 800 1050 1350 1500 2100 2550 3000 4000 5000 7000
Ruszt ZRMC typ 0612 0615 0620 0625 0632 08628 08636 08643 11643 11655
Sprawność % do 86 (z ekonomizerem)
Ciśnienie dopuszczalne PS bar 6,10,16*
Ciężar całkowity dla PS=10bar t 10,5 12,5 14 16 18 20,5 22 24 30 38
Wymiar L mm 1700 2000 2500 3000 3700 3300 4100 4500 4800 6000
Wymiar czopucha Ø (lub prostokątny) mm 400 400 400 500 500 500 600 600 700 750
 Orientacyjny wymiar gabarytowy
wykonania standardowego
z czopuchem i rusztem
Długość mm 4300 4500 5000 5500 6100 5800 6250 6900 7000 8400
Szerokość 2300 2450 2450 2450 2450 2850 2850 2850 3200 3200
Wysokość 2600 2850 2850 2850 2850 3300 3300 3300 3600 3600

Nasze kotły spełniają wszystkie wymogi przepisów Urzędu Dozoru Technicznego pod względem konstrukcji, sterowania i zabezpieczeń. Posiadają również wszystkie wymagane atesty.