Ta strona używa ciasteczek do przechowywania informacji na Twoim komputerze. ×

uks1

Kocioł UKS-G

KOCIOŁ GRZEWCZY WIELOPALIWOWY Z ZASYPEM RĘCZNYM TYPU: UKS-G (GÓRNOKANAŁOWY) 12-43 KW
wyposażony w sterownik i wentylator

Kocioł grzewczy UKS od kilkunastu lat z powodzeniem utrzymują się na rynku dzięki swej oryginalnej konstrukcji umożliwiającej spalanie gorszych gatunków węgla, miału weglowego, odpadów drzewnych i innych. Kotły grzewcze UKS oprócz wykonania standardowego mogą być dostosowywane do indywidualnych warunków kotłowni wg potrzeb klientów.

Kotły grzewcze typu UKS przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 100°C. Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych i usługowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach, szkołach itp. Kotły grzewcze typu UKS mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna znamionowa kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tabeli 3 dla powierzcni od 35 – 280 m2 oraz w tabeli 4 dla powierzchni od 430 – 3220 m2 zamieszczono orientacyjne wielkości kotłów dla powierzchni pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami UKS. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla wysokości pomieszczeń nie przekraczających 3 m. i założonym wskaźniku strat ciepła 46,5 W/m2 (40 Kcal/m3h).

Wyszczególnienie j.m Parametry techniczne kotłów
Moc nominalna kW 12 16 20 24 30 36 46
Średnia moc eksploatacyjna kW 5 7 9 12 15 18 21
Powierzchnia grzewcza kotła m2 1,15 1,33 1,68 2,04 2,85 3,32 3,84
Orientacyjna powierzchnia
ogrzewanego powieszczenia*1
m2 60
90
80
120
100
150
120
180
150
220
180
270
210
310
Stałopalność2* h 8-24
Paliwo Węgiel kamienny asortyment miał MI typ 32,1
kl. 25/12 wg PN-82/G-97001-3
Jednorazowy zasyp paliwa kg 13 22 34 48 62 75 123
Sprawność cieplna % 80-83
Maksymalna dopuszczalna temperatura wody w kotle oC 90
Maksymalna dopuszczalne ciśnienie wody w kotle bar 1,5
Zakres temperatury pracy kotła oC 60-90
Wymagany ciąg spalin Pa 25-35
Pojemność wodna kotła l 57 63 77 90 110 126 141
Masa kotła bez wody kg 190 220 225 275 335 360 395
Orientacyjna najmniejsza wysokość komina m2 5 5 5 5 7 7 7
Orientacyjny przekrój otworu komina cm2 300 450
Wymiary
gabarytowe
kotła
szerokość
wysokość
dłogość z czopuchem
mm 442
1236
799
492
1248
799
542
1254
836
542
1321
901
592
1406
987
642
1426
1015
692
1455
1046
Opory hydrauliczne mbar 25

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu UKS w poszczególnych typoszeregach podano w tabeli poz. 8 i 9. Stosowanie gorszych gatunków węgla od podanych w tablicy powoduje spadek sprawności cieplnej kotła a obsługa jest bardziej przcochłonna. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym.

  • drewno trociny
  • miał
  • węgiel kamienny
  • wszystkopalne

atest-ekr