Ta strona używa ciasteczek do przechowywania informacji na Twoim komputerze. ×

uks-01

Kocioł UKS-OLGAZ

Kocioł grzewczy UKS-OLGAZ, jest kotłem, który przy niewielkich gabarytach osiąga dużą moc cieplną. Przy jednośnie wysokiej spraności cieplnej nie wymaga dużej powierzchni kotłowni. Kocioł UKS-OLGAZ zasilany może być paliami gazowymi jak i olejem opałowym w zależności od zastosowanego palnika. Jego konstrukcja umożliwi łatwy montaż palnika a jago zamocowanie na przedniej ścianie jest dużą zaletą co w sposób bardzo istotny ułatwia do niego dostęp w przypadku regulacji, konserwacji bądź napraw.

Kotły grzewcze typu UKS-OLGAZ posiadają:
– certyfikat zgodności wg kryterium efektywności energetycznej, (rozp. Min. Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r., Dz.U. z dnia 26 lutego 1999 r. „Wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagania w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.”)

Badania emisyjno-energetyczne kotłów przeprowadziły:
– Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi.

Kotły grzewcze typu UKS-OLGAZ przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie otwartym instalacji c.o. wg PN-91/B-02413 do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90ŔC. Znajdują one zastosowanie głównie do ogrzewania budynków mieszkalnych, pawilonów handlowych i usługowych, warsztatów, obiektów gospodarstw wiejskich, szklarni, szkół itp. Mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.

Podstawą prawidłowego doboru kotła jest bilans cieplny obiektu, sporządzony zgodnie z normą ochrony cieplnej budynku. Wydajność cieplna znamionowa kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tabeli 5 poz. 4 zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami UKS-OLGAZ. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń o wysokości 3 m

Wyszczególnienie j.m Typ kotła
OLGAZ 28 OLGAZ 65 OLGAZ 100 OLGAZ 200 OLGAZ 300 OLGAZ 500 OLGAZ 800
Znamionowa moc cieplna kW 28 65 100 200 300 500 800
Zakres moc kotła min.
max.
kW 14
30
40
65
80
115
160
220
280
320
450
570
750
880
Powierzchnia grzewcza kotła m2 1,6 2,3 4,3 7,7 9,9 15,2 23,2
Wielkość powierzchni ogrzewanego pomieszczenia m2 200 460 720 1440 2160 3600 5760
Sprawność ceplna % 91,5 90,4
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody MPa 0,2 0,3
Maksymalna dopuszczalna temperatura wody oC 95
Rodzaj paliwa Olej opałowy lekki, gaz ziemny GZ 50, GZ 35
Zapotrzebowanie oleju przy mocy znamionowej kg/h 2,8 6,2 10 21 30,7 54,7 82,5
Zapotrzebowanie gazu przy mocy znamionowej m3/h 3,4 7,3 12,9 24,7 36,4 64,8 97,8
Pojemność wodna dm3 70 90 160 290 380 590 900
Masa kotła bez wody kg 165 205 380 580 970 1350 2060
Wymiary podstawowe kotła szerokość
wysokość
długość
mm 450
850
595
450
850
805
505
995
1070
665
1275
1070
695
1290
1650
770
1460
1930
900
1460
1930

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu UKS-OLGAZ to:
olej opałowy lekki, gaz ziemny GZ 50, GZ 35

  • olej opałowy lekki gaz ziemny