Ta strona używa ciasteczek do przechowywania informacji na Twoim komputerze. ×

uksb-01

Kocioł UKS

Kocioł grzewczy UKS od kilkunastu lat z powodzeniem utrzymują się na rynku dzięki swej oryginalnej konstrukcji umożliwiającej spalanie gorszych gatunków węgla, miału weglowego, odpadów drzewnych i innych. Kotły grzewcze UKS oprócz wykonania standardowego mogą być dostosowywane do indywidualnych warunków kotłowni wg potrzeb klientów.

Kotły grzewcze typu UKS przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 100°C. Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych i usługowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach, szkołach itp. Kotły grzewcze typu UKS mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna znamionowa kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tabeli 3 dla powierzcni od 35 – 280 m2 oraz w tabeli 4 dla powierzchni od 430 – 3220 m2 zamieszczono orientacyjne wielkości kotłów dla powierzchni pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami UKS. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla wysokości pomieszczeń nie przekraczających 3 m. i założonym wskaźniku strat ciepła 46,5 W/m2 (40 Kcal/m3h).

Wyszczególnienie j.m Typ kotła
UKS 5 UKS 6,5 UKS 8 UKS 12 UKS 14 UKS 19 UKS 23 UKS 25 UKS 40 UKS 70 UKS 95 UKS 130 UKS 190 UKS 250 UKS 400 UKS 560
Znamionowa moc cieplna kW 5 6,5 8 12 14 19 23 25 40 70 95 130 190 250 400 560
Powierzchnia grzewcza kotła m2 0,6 0,8 1 1,5 1,8 2,6 3,2 4 6 9 12 16 24 32 50 70
Wielkość powierzchni ogrzewanego pomieszczenia m2 45 66 70 90 110 130 160 200 300 600 680 930 1370 1820 2860 3990
Wymagany ciąg spalin Pa 19 23 28 33 37 42 47
Min. wysokość komina m 4 5 6 7 8 9 10
Min. przekrój komina cm2 200 200 200 230 230 260 260 300 360 450 600 750 1060 1400 2030 2750
Wymiary czopucha szerokoś
wysokość
mm 130
130
130
130
130
130
150
150
150
150
160
160
160
160
220
220
220
220
250
250
300
350
300
400
350
450
400
450
450
450
500
500
Sprawność cieplna przy mocy znamionowej % od 69 do 72 od 70 do 74
Maksymalna dopuszczalne ciśnienie wody bar 1 1,6 2,6
Maksymalny jednorazowy zasyp paliwa kg 5 6,5 8 10 12 17 21 25 40 65 80 115 165 220 340 490
Masa kotła kg 110 130 160 210 250 310 350 380 540 680 1020 1350 2077 2935 4144 5704
Wymiary gabarytowe kotła szerokość
długość
wysokość
mm 390
570
970
390
630
970
390
690
970
440
930
855
520
1010
910
580
1010
910
580
1010
995
600
1300
1110
720
1380
1190
820
1750
1230
1000
1980
1320
1160
2185
1420
1300
2620
1550
1700
2800
1620
2000
3030
1930
2480
3180
2050
Średnica króćca zasilania i powrotu mm 40 40 40 50 50 50 50 50 86 80 80 80 100 125 125 150

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu UKS w poszczególnych typoszeregach podano w tabeli poz. 8 i 9. Stosowanie gorszych gatunków węgla od podanych w tablicy powoduje spadek sprawności cieplnej kotła a obsługa jest bardziej przcochłonna. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym.

  • drewno trociny
  • miał
  • węgiel kamienny
  • wszystkopalne