Kocioł parowy PKR 8/5000

Wykonanie i zainstalowanie kotła parowego PKR 8/5000 wraz z oprzyrządowaniem