EnglishGermanPolish

Klaster 5 P pellet w izolacji standard - zbiornik na kotle
[11-20kW]

CENA:

9650,00 11100,00  NETTO

Wyczyść

Kocioł typu KLASTER – 5P jest kotłem przystosowanym do spalania biopaliw stałych, głównie w postaci pellet drzewnych.

Numer katalogowy: K5P11-20kW-IS-ZNK Kategoria: Moc kotła ,

Opis produktu

Kocioł wyposażony jest w automatyczny palnik do spalania pellet, zintegrowany sterownik mikroprocesorowy, oddzielny zasobnik paliwa oraz podajnik ślimakowy z elastyczną rurą łączącą. Palnik wyposażony jest w zapalarkę, optyczny system kontroli spalania oraz system samoczyszczenia rusztu paleniska z pozostałego popiołu.

Sterownik kontroluje w trybie ciągłym prawidłowy przebieg procesu spalania w palniku oraz utrzymuje zadaną temperaturę wody w kotle.

Kocioł cechuje się wysoką efektywnością energetyczną oraz niską emisją zanieczyszczeń do otoczenia. Spełnia wymagania Dyrektywy UE 009/125/WE – ECODESIGN oraz wymagania normy PN-EN 303.5:2012 dla kotłów klasy 5.

Przeznaczenie kotła

Kocioł przeznaczony jest do podgrzewania wody obiegowej – do temperatury nie przekraczającej 90°C i ciśnieniu maksymalnym 0,2 MPa – w układach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Może być wykorzystywany do ogrzewania małych domów, pomieszczeń mieszkalnych lub małych obiektów użyteczności publicznej.

Kocioł może funkcjonować w układach grawitacyjnych i pompowych systemu otwartego, zabezpieczonego hydraulicznie zgodnie z normą PN-91/B-02413. Możliwy jest również montaż w systemie zamkniętym, pod warunkiem spełnienia wymagań norm branżowych w tym zakresie.

Dobór kotła do instalacji grzewczej

Podstawą prawidłowego doboru kotła do danego obiektu, jest wykonanie bilansu strat ciepła tego obiektu. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło powinien wykonywać uprawniony projektant.

Przy wstępnym doborze kotła , dla obiektów mieszkalnych o wysokości do 3m, można przyjmować do obliczeń wskaźnik 70 – 110 W/m– który dotyczy nowych i energooszczędnych obiektów natomiast dla obiektów o starszych rozwiązaniach przyjmuje się wskaźnik 120 – 140 W/m.

Charakterystyka kotła

Paliwo

Zalecenia dotyczące stosowanych paliw.

Paliwem podstawowym przeznaczonym do spalania w kotle jest biomasa stała, głównie w postaci pelletów drzewnych.

Wymagania dotyczące właściwości pelletu określa norma:   PN- EN ISO 17225-2: 2014:

 Zaleca się stosować w kotle – jako paliwo podstawowe – pallety klasy A – o parametrach:

 • granulacja: 6±1mm;
 • długość: 3,15 ≤ L ≤ 40
 • wartość opałowa: 16500 – 19000 kJ/kg
 • zawartość popiołu: ≤ 1.2 %
 • wilgotność: ≤ 10 %
 • ciężar właściwy (gęstość): ≥ 600 kg/m3
 • temperatura topnienia popiołu: powyżej 1200°

Pellety przeznaczone do spalania w kotle powinny być suche, należy więc je przechowywać w miejscach nie zagrożonych wilgocią.

Podczas eksploatacji kotła, pellety należy wsypać do zasobnika paliwa, skąd będą automatycznie transportowane za pomocą podajnika ślimakowego do palnika.

Wymiary kotła

Dokumentacja

POBIERZ ULOTKĘ
POBIERZ KARTĘ PRODUKTU
POBIERZ PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ ENERGETYCZNO-EMISYJNE
ETYKIETA ENERGETYCZNA 11kW
ETYKIETA ENERGETYCZNA 20kW

Sterownik Silver 900

Mikroprocesorowy regulator temperatury „SILVER 900” przeznaczony jest do kontroli pracy kotła na pellet, małej mocy, z palnikiem i układem podawania paliwa. Jest urządzeniem o architekturze modułowej – moduły rozszerzające instaluje się bezpośrednio na płycie głównej. Dzięki temu można go łatwo zastosować do kontroli instalacji grzewczych od bardzo prostych, do rozbudowanych, nawet gdy rozbudowa jest rozłożona w czasie (przez dołożenie modułów na płycie i dodatkowych czujników),

Wyświetlacz graficzny, panel dotykowy, możliwość sterowania za pomocą pilota, czy podgląd poprzez Internet stanu instalacji grzewczej wraz z możliwością ustawiania podstawowych parametrów, oraz raportowanie przez Internet stanów awaryjnych daje wysoki komfort obsługi systemu grzewczego kontrolowanego przez regulator Silver 900.

Funkcje realizowane przez sterownik – wersja podstawowa:

 • sterowanie dmuchawą z elektroniczną regulacją obrotów i zabezpieczeniem przed jej niekontrolowaną pracą w przypadku awarii,

 • sterowanie podajnikiem ślimakowy z zabezpieczeniem przed jego niekontrolowaną pracą w przypadku uszkodzenia wyjścia,

 • sterowanie pompą CO,

 • sterowanie pompą CWU,

 • sterowanie pompą cyrkulacyjną,

 • sterowanie wentylatorem wyciągu spalin,

 • sterowanie strefowe modułu CO i CWU za pomocą wbudowanych programatorów czasowych,

 • sterowanie wyjściem sygnalizacji awarii,

 • możliwość podłączenia termostatu pokojowego kotła,

 • możliwość dowolnego przyporządkowania funkcji z listy dostępnych, każdemu z czterech wejść zewnętrznych uniwersalnych,

 • możliwość dowolnego przyporządkowania funkcji z listy dostępnych, każdemu z czterech wyjść uniwersalnych (fabrycznie ustalonych),

 • możliwość podłączenia termostatu awaryjnego STB.

 • wbudowany licznik zużycia opału (funkcja oprogramowania).

Dodatkowe funkcje – po zainstalowaniu modułów rozszerzeń i dodatkowych czujników:

 • sterowanie termostatyczne, lub pogodowe od 1 do 3 zaworów mieszających, pracujących w instalacjach grzejnikowych lub podłogowych (algorytm PID),

 • sterowanie od 1 do 3 pomp zaworów,

 • możliwość podłączenia od 1 do 3 termostatów zaworów,

 • pomiar temperatury spalin,

 • kontrola zamknięcia pokrywy zasobnika opału,

 • kontrola zacięcia mechanizmu podajnika,

 • monitoring stanów regulatora z zapisem na kartę microSD,

 • możliwość tworzenia własnych list konfiguracyjnych i łatwej ich wymiany z wykorzystaniem karty microSD,

 • możliwość odczytu i zapisu karty microSD za pomocą komputera PC, poprzez wbudowane złącze USB,

 • możliwość podglądu i zmiany przez internet podstawowych parametrów instalacji grzewczej za pomocą aplikacji na telefon komórkowy, lub tablet,

 • możliwość raportowania przez Internet stanów awaryjnych instalacji grzewczej,

 • automatyczna synchronizacja wewnętrznego zegara z czasem z Internetu,

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ STEROWNIKA SILVER 900

OPIS PALNIKA

Urządzenie palnik BIOBURN jest automatycznym palnikiem spalającym pellet (granulat wykonany z trocin i wiórów drzewnych). Przeznaczony jest do współpracy z kotłami centralnego ogrzewania na paliwa stałe, może być również stosowany w niektórych kotłach gazowych i olejowych po ich wcześniejszej adaptacji. Zestaw stanowiący sterownik Silver 900 oraz palnik tworzy rozwiązanie unikalne dające możliwość modulowania mocy kotła w zależności od potrzeby systemu grzewczego (im bardziej układ zbliża się do uzyskania zadanej temperatury kotła, tym mniejsza dawka paliwa pobierana jest do procesu spalania). Palnik wyposażony jest w ruchomy ruszt w postaci wysuwanej szuflady, za pomocą którego realizowane jest spalanie jak i proces czyszczenia mechanicznego w dwóch odmianach: podczas pracy palnika wykonuje czyszczenie i przemieszczania spalonej frakcji do popielnika w krokach oraz drugi sposób to w czasie gdy osiągnięta jest temperatura układu i palnik znajduje się w stanie spoczynku wykonywany jest pełen proces czyszczenia rusztu. Palnik jest urządzeniem przyjaznym środowisku, cechuje się niską emisją spalin oraz niewielkim poborem energii elektrycznej. Ze względu na zastosowanie w sterowaniu palnika bezstopniowej modulacji mocy, zużycie paliwa jest dostosowane do aktualnego zapotrzebowania (im bardziej temperatura czynnika grzewczego w kotle zbliży się do temperatury zadanej na sterowniku kotła, tym zużycie paliwa zaczyna się zmniejszać). W przypadku zastosowania sterownika Silver 900 firmy FOSTER dostępne są różne tryby pracy oraz algorytmy usprawniające pracę układu grzewczego i ułatwiające obsługę (obsługa wentylatora wyciągowego, praca z buforem, tryb pracy bez podtrzymania itd – patrz instrukcja sterowania). Palnik współpracuje z opcjonalnym termostatem pokojowym, utrzymując zadaną wartość temperatury w pomieszczeniu, dzięki czemu obsługa palnika ogranicza się do uzupełniania opału w zasobniku i okresowego usuwania popiołu. Co ważne, konstrukcja palnika ogranicza występowanie niebezpieczeństwa przegrzania kotła w przypadku braku zasilania elektrycznego, ponieważ porcja spalanego paliwa na ruszcie jest niewielka. W przypadku awarii zasilania elektrycznego następuje samoczynne wyłączanie i włączanie palnika. Palnik przygotowany jest do spalania paliwa, pelletu w klasie A1, A2 ale dobrze radzi sobie z pelletem gorszej klasy i jakości jak i z agro paliwami jak na przykład pestką. Należy jednak pamiętać o tym że podczas spalania paliwa gorszej jakości, a tym bardziej paliw poza klasowych gdzie występują domieszki lub wprost odpady meblowe (płyt MDF, HDF, pilśniowych) pelletu ze słomy i siana (ze względu na agresywne dla kotła i palnika związki chemiczne jakie się wydzielają podczas ich spalania), producent może wypowiedzieć warunki gwarancji.

BUDOWA I DZIAŁANIE PALNIKA BIOBURN

Palnik posiada budowę modułową. W pierwszej sekcji znajduje się palenisko ze stali odpornej na działanie ognia, temperatury i innych czynników fizyko-chemicznych. Jest tu także umieszczony ruszt ruchomy/grill. W drugiej sekcji znajduje się mechanizm podawania paliwa oparty na sztokerze i motoreduktorze. Mechanizm zapłonu oparty jest na ceramicznej japońskiej zapalarce. Cała sekcja jest chłodzona przez wentylator, który doprowadza powietrze do paleniska. Całość zamyka trzecia sekcja związana z napędem mechanizmu czyszczenia oraz zestaw złącz służący do podłączenia sterowania palnika.

Sekcja pierwsza – palenisko podczas pracy znajduje się wewnątrz korpusu kotła. Powierzchnia zewnętrzna palnika nie nagrzewa się podczas pracy, ponieważ jest chłodzona powietrzem. Palnik pracuje całkowicie automatycznie: wszystkie fazy procesu spalania; od rozpalania przez palenie do czuwania po wygaszeniu; są wcześniej zaprogramowane.

UWAGA! Przed pierwszym uruchomieniem palnika producent bezwzględnie wymaga ustawienia rusztu we właściwej pozycji; cięgno napędu Belimo całkowicie wsunięte do napędu, czyli ruszt całkowicie wysunięty z palnika do komory paleniskowej kotła. Proces rozpalania rozpoczyna się od uruchomienia wentylatora w celu przewietrzenia komory spalania kotła i usunięcia nagromadzonych gazów, a następnie włączana jest zapalarka. Zapalanie pelletu odbywa się w strumieniu gorącego powietrza ogrzanego do 820°C. Podstawowy sposób detekcji płomienia oparty jest o fotoelement zwany potocznie fotokomórką, który na bieżąco analizuje obecność płomienia w komorze spalania.

Prezentowane na stronie zdjęcia i dane oferowanych produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zakład Budowy Kotłów „BUD-KOT” zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych i wymiarów kotłów związanych z stałą modernizacją i udoskonaleniem