English EN German DE Polish PL

Die BIO-POWER-Kessel

Konstrukcja kotła jest przystosowana do spalania biomas w postaci szczap drewna, zrąbków drewnianych, makulatury, trocin, słomy. Każde z tych paliw można spalać oddzielnie lub poprzez kombinacje np. drewna z trocinami. Konstrukcja kotła umożliwia również uzyskanie efektu współspalania węgla z biomasą poprzez podłączenie do kotła palnika węglowego.

charakterystyka-ekr-75 1. Korpus z izolacją 2. Drzwiczki popielnika 3. Drzwiczki paleniska 4. Drzwiczki zasypowe 5. Wyczystka dolna 6. Wyczystka dolna 7. Czopuch 8. Sterownik 9. Kanał wentylatora 10. Króciec zasilania 11. Króciec zasilania 12. Króciec spustowy 13. Króciec czujnika temp. 14. Króciec termo-manometru 15. Przepustnica powietrza In einem neuen Fenster öffnen

Podstawowym paliwem w kotle są: drewno opałowe, odpady biomasy, drewna tartacznego lub kłody drewniane, których maksymalna wilgotność nie powinna przekraczać 20%, o wartości opałowej 15-17 MJ/kg, dla osiągnięcia deklarowanej mocy kotła.

Rodzaje paliwa zalecane do stosowania dla kotłów typu BIO-POWER to:
Drewno, trociny, wióry, zrębki