Entschlackungsförderer

Beispielfotos:

Wygarniacze zgrzebłowe służą do gaszenia żużla i odtransportowania go poza kocioł do innego urządzenia, pojemnika itp. Jeżeli warunki zabudowy pozwalają to wygarniacz można wydłużyć a część skośną wyprowadzić poza budynek kotłowni.