Gussrost „ŻRMC“

Beispielfotos:

Żeliwny Ruszt Mechaniczny Cygarowy Ż R M C przeznaczony jest do spalania miału węgla kamiennego w kotłach wodnych i parowych o mocy od 1 MW do 5 MW.