Fas Press System

Zespół do zagęszczania paliwa stałego (np.: miału, eko-groszku, pelletu) i kruszenia żużli (spieków), powstałych na ruszcie w procesach spalania w komorze paleniskowej.

W Polsce znajdują się duże ilości węgli gazowych typ 33, w których liczba Ri znajduje się w zakresie 40 – 65 i więcej. Jest to wartość, która eliminuje te węgle w zastosowaniu w małej energetyce, mimo bardzo korzystnych innych parametrów, jak kaloryczność nawet 32 MJ oraz niskie zawartości siarki i popiołu.
Dzieje się tak ze względu na tworzenie się spieków koksowych i żużlowych. Jedne i drugie mocno pogarszają warunki spalania, a czasami w ogóle uniemożliwiają proces, poprzez duże zmniejszanie sprawności lub niedopuszczalnego niedopału w popiele.

Dzięki zastosowaniu zespołu Fas Press uzyskujemy następujące efekty techniczno – użytkowe:

– stałe wzruszanie masy spalanego materiału,
– zwiększenie powierzchni spalania i jednocześnie zmniejszenie grubości warstwy paliwa, pozwala na spalanie paliwa w całej jego objętości na ruszcie,
– zwiększenie możliwości nadmuchu powietrza przez warstwę paliwa o niższej wysokości,
– zabezpieczenie spalanego materiału przed przetworzeniem w zlepiający żużel, zamykający szczeliny rusztu, przez co zmniejszała się efektywność nadmiaru dostarczania powietrza do przestrzeni spalania,
– dostarczanie do masy spalanego materiału perforacją dodatkowego powietrza, przy jednoczesnym wzruszaniu tej masy, powoduje zwiększenie efektywności spalania,
– wyeliminowanie konieczności częstego oczyszczania powierzchni rusztu,
– umożliwienie samooczyszczania się rusztu z popiołów poprzez przesypywanie do komory popielnikowej, podczas wzruszania zagęszczaczem,
– możliwość zastosowania zarówno do rusztów o zarysie kołowym jak i wzdłużnym,
– możliwość stosowania do rusztów o dowolnym wymiarze,
– bezobsługowość,
– wykorzystywanie zagęszczacza jako deflektora spalin, powodującego skierowanie nagrzanych spalin w kierunku złoża, co poprawia warunki spalania,
– zwiększanie sprawności urządzeń z zastosowaniem zagęszczacza żaru (system Fas Press) poprzez eliminowanie niedopału w popiele i obniżenie wolnego tlenu w spalinach,
– stosowanie układu zagęszczania żaru podnosi sprawność spalania również w paliwach kwalifikowanych gdzie nie zachodzi zjawisko spiekania żużli lub jest ono niskie,
– tak wyraźne rozdrobnienie popiołu umożliwia przyjęcie jego większej ilości przez zasobnik, umożliwiając wydłużenie czasu między pracą obsługową urządzenia.