CKTM types

Sample pictures:

Kotły grzewcze CKTM są nową generacją kotłów opalanych paliwami stałymi. Przystosowane jest do spalania węgla drobnego sortymentu (miał węglowy, groszek). Proces spalania odbywa się w sposób ciągły, gdzie ilość podawanego paliwa regulowana jest przez sterownik, w zależności od zapotrzebowania energii, w celu osiągnięcia zadanej temperatury w kotłach. Obsługa kotłów ogranicza się uzupełnienia zasobnika paliwa i usunięcia popiołu z popielnika.

Kotły typu CKTM przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie otwartym instalacji c.o. do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90°C. Znajdują one zastosowanie głównie do ogrzewania budynków mieszkalnych, pawilonów handlowych i usługowych, warsztatów, obiektów gospodarstw wiejskich, szklarni, szkół itp. Mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.