Baterie cyklonów z recyrkulacja spalin

Przykładowe zdjęcia:

Odpylacze cyklonowe są wykorzystywane i stosowane w różnych gałęziach przemysłu szczególnie w technologiach , w których występują pyły erozyjne w takich jak: energetyka cieplna i przemysłowa (odpylanie spalin z kotłów) , cementownie (produkcja materiałów sypkich dla budownictwa) , przemysł węglowy, koksowniczy, odlewnie itp.

Odpylacze cyklonowe wykorzystuje się również w innych technologiach tam gdzie pyły są mniej erozyjne, ale podwyższone są wymogi co do skuteczności odpylania np. w porównaniu do komór osadczych czy odpylaczy bezwładnościowych.

Działanie odpylaczy odśrodkowych, w tym odpylacza cyklonowego z żaluzjami oparte jest na wykorzystaniu pola sił odśrodkowych, występujących podczas spiralnego ruchu zapylonego gazu. Pod wpływem siły odśrodkowej, ziarna pyłu przemieszczają się ku zewnętrznej ściance gdzie podlegają wydzieleniu.

Przy doborze wielkości odpylacza cyklonowego należy kierować się przede wszystkim zasadą , że każda instalacja odpylania kotła powinna być zaprojektowana indywidualnie pod potrzeby i wymogi użytkownika.  Jeżeli instalacja jest zaprojektowana przez biuro konstrukcyjne to zamawianie urządzeń powinno się opierać na wytycznych projektu.

Dla prawidłowego doboru odpylaczy konieczne jest określenie następujących danych wyjściowych :

  • strumień objętości odpylanego gazu – V  (m³/s)
  • temperatura gazu – t  (°C)
  • stężenie pyłu na wlocie do urządzenia – cwl (g/m³)
  • gęstość pyłu – r (kg/ m³)
  • stężenie pyłu na wylocie z odpylacza – cwyl (mg/mn³)

*ustawa odnośnie emisji do 100 mg/m³  Rozporządzenie Ministra Środowiska Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558 załącznik nr 3

Prezentowane na stronie zdjęcia i dane oferowanych produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zakład Budowy Kotłów „BUD-KOT” zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych i wymiarów kotłów związanych z stałą modernizacją i udoskonaleniem