English EN German DE Polish PL

Ruszt „ŻRM”

Przykładowe zdjęcia:

Żeliwny Ruszt Mechaniczny Ż R M przeznaczony jest do spalania miału węgla kamiennego w kotłach wodnych i parowych o mocy od 1 MW do 5 MW.

Przy zamówieniu należy określić:

1. Szerokość (typoszereg: 0.9, 1.2, 1.5, 1.8m) i długość użyteczna zależy od mocy kotła
2. Wlot powietrza podmuchowego, po stronie lewej lub prawej patrząc od przodu kotła.
3. Usytuowanie napędu, określenie strony j/w

Nowatorskie rozwiązania.

Stosujemy na wał przedni (napędowy) zespoły łożyskowe z łożyskami samonastawnymi . Do korpusów zamontowane są śruby naciągowe. Wał tylny jest unieruchomiony, a koła łańcuchowe obracają się względem niego. Dla spełnienia norm bezpieczeństwa zasuwa odcinająca w koszu węglowym napędzana jest poprzez motoreduktor w wersji z ręcznym pokrętłem umożliwiającym uruchomienie w przypadku zaniku napięcia. Zadaniem jest szybkie odcięcie dopływu paliwa na ruszt w przypadku pojawienia się nadmiernej temperatury w obrębie kosza zasilającego.
W konstrukcji naszego rusztu wprowadziliśmy:
– rozwiązania podwyższające sztywność i stabilność konstrukcji szkieletu
– zadbaliśmy o wyższą jakość części szybkozużywających się i
zamiennych
– możliwość zastosowania chłodzenia szkieletu rusztu cieczą
– poprawę estetyki, ergonomii i funkcjonalności
– napęd zainstalowany na wale tylnym – układ pracy “ciagniowy”

Dane techniczne.

Zalecane paliwo, miał węglowy o parametrach:
– wartość opałowa od 20 MJ/kg do 25 MJ/kg
– max. wilgotność do 25 %
– zawartość popiołu do 20 %
– dopuszczamy spalanie paliwa uzupełniającego (biomasa w postaci zrębków, trociny, rozdrobniona słoma) w systemie zmieszania z miałem przy max. 20 % objętościowym udziale biomasy w stosunku do paliwa podstawowego
– zawartość części lotnych od 25 do 35 %
– max obciążenie cieplne – 900kW/m2

Prezentowane na stronie zdjęcia i dane oferowanych produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zakład Budowy Kotłów „BUD-KOT” zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych i wymiarów kotłów związanych z stałą modernizacją i udoskonaleniem