English EN German DE Polish PL

LIGNUM – 2

Kocioł typu LIGNUM – 2 jest kotłem przystosowanym do spalania biopaliw stałych, w postaci pellet drzewnych.
Kocioł wyposażony jest w automatyczny wysokoefektywny palnik do spalania pellet, który sterowany jest zintegrowanym sterownikiem mikro-procesorowym. Kocioł cechuje się wysoką efektywnością energetyczną i niską emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Sterownik czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu spalania utrzymując w sposób automatyczny zadaną temperaturę wody w kotle. Kocioł posiada certyfikat 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303.5:2012 oraz efektywności energetycznej w klasie A+.
Kocioł tworzy stalowy korpus – stanowiący wymiennik ciepła – z obudową izolacyjną. Wyposażony jest w automatyczny palnik do spalania pellet, wraz z podajnikiem ślimakowym i zbiornikiem paliwa oraz elektroniczny sterownik.
Kocioł przeznaczony jest do podgrzewania wody obiegowej – w układach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej – do temperatury nie przekraczającej 95 C. Kocioł może funkcjonować zarówno w układach grawitacyjnych jak i pompowych systemu otwartego. Przeznaczony jest do ogrzewania domów mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz innych obiektów użyteczności publicznej.

Paliwem przeznaczonym do spalania w kotle jest biomasa stała w postaci granulatu z drewna liściastego lub iglastego, tzw. pellet klasy A1, A2, B, o średnicy 6 lub 8 mm (o wartości opałowej ok. 17 MJ/kg). Spalanie pellet realizowane jest w palniku automatycznym.

 

Prezentowane na stronie zdjęcia i dane oferowanych produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zakład Budowy Kotłów „BUD-KOT” zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych i wymiarów kotłów związanych z stałą modernizacją i udoskonaleniem