English EN German DE Polish PL

KLASTER-5P

Przykładowe zdjęcia:

Kocioł typu KLASTER – 5P jest kotłem przystosowanym do spalania biopaliw stałych, głównie w postaci pellet drzewnych. Kocioł wyposażony jest w automatyczny palnik do spalania pellet, zintegrowany sterownik mikroprocesorowy, oddzielny zasobnik paliwa oraz podajnik ślimakowy
z elastyczną rurą łączącą. Palnik wyposażony jest w zapalarkę, optyczny system kontroli spalania oraz system samoczyszczenia rusztu paleniska z pozostałego popiołu.

Sterownik kontroluje w trybie ciągłym prawidłowy przebieg procesu spalania
w palniku oraz utrzymuje zadaną temperaturę wody w kotle.

Kocioł cechuje się wysoką efektywnością energetyczną oraz niską emisją zanieczyszczeń do otoczenia. Spełnia wymagania Dyrektywy UE 009/125/WE – ECODESIGN oraz wymagania normy PN-EN 303.5:2012 dla kotłów klasy 5.

Przeznaczenie kotła

Kocioł przeznaczony jest do podgrzewania wody obiegowej – do temperatury nie przekraczającej 90°C i ciśnieniu maksymalnym 0,2 MPa – w układach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Może być wykorzystywany do ogrzewania małych domów, pomieszczeń mieszkalnych lub małych obiektów użyteczności publicznej.

Kocioł może funkcjonować w układach grawitacyjnych i pompowych systemu otwartego, zabezpieczonego hydraulicznie zgodnie z normą PN-91/B-02413. Możliwy jest również montaż w systemie zamkniętym, pod warunkiem spełnienia wymagań norm branżowych w tym zakresie.

Dobór kotła do instalacji grzewczej

Podstawą prawidłowego doboru kotła do danego obiektu, jest wykonanie bilansu strat ciepła tego obiektu. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło powinien wykonywać uprawniony projektant.

Przy wstępnym doborze kotła , dla obiektów mieszkalnych o wysokości do 3m, można przyjmować do obliczeń wskaźnik 70 – 110 W/m2 – który dotyczy nowych i energooszczędnych obiektów natomiast dla obiektów o starszych rozwiązaniach przyjmuje się wskaźnik 120 – 140 W/m2 .

Zalecenia dotyczące stosowanych paliw.

Paliwem podstawowym przeznaczonym do spalania w kotle jest biomasa stała, głównie w postaci pelletów drzewnych.

Wymagania dotyczące właściwości pelletu określa norma:   PN- EN ISO 17225-2: 2014:

 Zaleca się stosować w kotle – jako paliwo podstawowe – pallety klasy A – o parametrach:

  • granulacja: 6±1mm;
  • długość: 3,15 ≤ L ≤ 40
  • wartość opałowa: 16500 – 19000 kJ/kg
  • zawartość popiołu: ≤ 1.2 %
  • wilgotność: ≤ 10 %
  • ciężar właściwy (gęstość): ≥ 600 kg/m3
  • temperatura topnienia popiołu: powyżej 1200°

Pellety przeznaczone do spalania w kotle powinny być suche, należy więc je przechowywać w miejscach nie zagrożonych wilgocią.

Podczas eksploatacji kotła, pellety należy wsypać do zasobnika paliwa, skąd będą automatycznie transportowane za pomocą podajnika ślimakowego do palnika.

Prezentowane na stronie zdjęcia i dane oferowanych produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zakład Budowy Kotłów „BUD-KOT” zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych i wymiarów kotłów związanych z stałą modernizacją i udoskonaleniem