English EN German DE Polish PL

Kocioł NKP

Przykładowe zdjęcia:

Kocioł NKP jest kotłem niskoprężnym i stanowi tanie źródło pozyskiwania energii cieplnej w postaci pary technologicznej. Opalane węglem lub odpadami drewna wykorzystywane w małych i średnich zakładach usługowych i produkcyjnych. Kotły NKP można wyposażyć w automatyczny podajnik węgla lub zespół spalania odpadów drzewnych takich jak trociny, wióry i zręby.

Niskoprężne kotły parowe NKP są tanim źródłem pozyskania energii w postaci pary technologicznej. Opalane węglem lub odpadami drewna wykorzystywane w małych i średnich zakładach usługowych i produkcyjnych. Kotły można wyposażyć w automatyczny podajnik węgla lub zespół spalania odpadów drzewnych takich jak trociny, wióry i zręby.

Kotły typu NKP przeznaczone są do wytwarzania pary nasyconej o ciśnieniu 0,07 MPa i temperaturze do 115 °C.

Kocioł należy dobrać w oparciu o dokumentacje projektową kotłowni.

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu NKP:
Wegiel kamienny typu 32,1 sortymentu OII klasy 24/12
wg PN-82/G-97002, PN-82/G-97001, PN-82/G-97003
Stosowanie gorszych gatunków węgla powoduje spadek sprawności cieplnej, a obsługa jest bardziej pracochłonna.

  

Prezentowane na stronie zdjęcia i dane oferowanych produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zakład Budowy Kotłów „BUD-KOT” zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych i wymiarów kotłów związanych z stałą modernizacją i udoskonaleniem