Kocioł EKW-W 5000

Przykładowe zdjęcia:

Kocioł typu „EKW – W” przeznaczony jest do wysokotemperaturowego ogrzewania wody grzewczej i stosowany może być zarówno w sektorze ciepłowniczym jak i przemysłowym – w układach grzewczych do temperatury na wyjściu nie przekraczającej 165°C.

Konstrukcja kotła jest przeznaczona do spalania biomasy pochodzącej z przemysłu drzewnego oraz produkcji rolnej i gospodarki leśnej,

Kocioł wyposażony w mechaniczny ruszt schodkowy oraz ceramiczne komory spalania i dopalania o dużej kubaturze i odpowiedniej geometrii – umożliwia spalanie biomasy o znacznej wilgotności sięgającej do 55 %. W takich jednak przypadkach należy się liczyć ze spadkiem mocy użytecznej oraz sprawności cieplnej.

Wysokotemperaturowy kocioł wodny typu „EKW-W”, stanowi specjalistyczne – zautomatyzowane – urządzenie energetyczne, przystosowane do spalania biopaliw stałych – głównie biomasy drzewnej, a w szczególności biomasy o podwyższonej zawartości wilgoci.

W budowie kotła wyróżnić można następujące podstawowe układy funkcjonalne:

– wymiennik ciepła, – mechaniczny ruszt schodkowy, – system podawania paliwa, – system nadmuchu powietrza pierwotnego, – system nadmuchu powietrza wtórnego, – system recyrkulacji spalin, – system odpopielania i odżużlania, – system napędu hydraulicznego, – system rozpalania paliwa, – system sterowania.

Konstrukcja kotła składa się z trzech segmentów (modułów), zabudowanych kaskadowo jeden na drugim oraz oddzielnego modułu podawania paliwa do kotła.

W segmencie I, dolnym – zabudowane są mechaniczny ruszt schodkowy z hydraulicznym systemem napędowym oraz wentylatory nadmuchowe powietrza pierwotnego i odpopielacz ślimakowy.
Segment II, środkowy – stanowi ceramiczna komora spalania i dopalania wraz z zabudowanymi wentylatorami nadmuchu powietrza wtórnego oraz wentylatorem recyrkulacji spalin i oknami kontrolnymi.
Segment III, górny – obejmuje wymiennik ciepła z ceramicznym kanałem dopływu spalin oraz czopuchem.

Prezentowane na stronie zdjęcia i dane oferowanych produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zakład Budowy Kotłów „BUD-KOT” zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych i wymiarów kotłów związanych z stałą modernizacją i udoskonaleniem