English EN German DE Polish PL

Kocioł typu WKC

Przykładowe zdjęcia:

Kotły przeznaczone są do podgrzewania wody w układach grzewczych do temperatury na wyjściu nie przekraczającej  110° C. Znajdują one zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania wraz z układami podgrzewania wody użytkowej, w układach zamkniętych zabezpieczonych urządzeniem stabilizującym wg PN-91/B-02415 i termostatem. Przeznaczone są do ogrzewania obiektów, osiedli mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, gospodarstw
ogrodniczych, obiektów handlowych, produkcyjnych i innych. Przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, efektywność energetyczna może przekraczać 85%.

Kocioł typu WKC składa się z:

 • części ciśnieniowej (walczaka z płomienicą i dwoma ciągami płomieniówek)
 • rusztu mechanicznego typu ŻRMC,
 • sterowania AKPiA
 • osprzętu kotła :
  – wg. uzgodnień

Kocioł WKC jest konstrukcją składającą się w części wodnej  z korpusu i pokrywy wodnej ciśnieniowej zamykającej wewnętrzną komorę nawrotną. Obie części sa połączone kolektorami wodnymi.

 • Część przednia rusztowa kotła, w której zastosowano płomienicę i dwa ciągi konwekcyjne.
  Płomienica usytuowana jest z prawej lub lewej strony walczaka (asymetrycznie). Płomieniówki natomiast usytuowane są równolegle do komory paleniskowej.
 • Część tylna kotła, w której zastosowano komorę nawrotną wewnętrzną i kolektor wylotowy spalin połączony
  z czopuchem.

Część ciśnieniowe połączone są śrubami i uszczelniona  sznurem szklanym. Korpus kotła jest osadzony na podporach.
Ruszt mechaniczny z ruchomym pokładem żeliwnym, zamontowano w płomienicy. Spaliny przechodzą z płomienicy w komorę nawrotną wewnątrz kotła a  następnie do pierwszego ciągu rur płomieniówkowych.
Asymetryczne zabudowanie wymiennika z rur płomieniówkowych, umożliwia swobodny do nich dostęp w celu ich czyszczenia. W takim rozwiązaniu czynności czyszczenia kotła nie wymagają dodatkowych prac związanych z demontażem zasobnika opału, czy innych urządzeń podawczych. Przy zachowaniu środków ostrożności można dokonać przeglądu wymiennika, bez wyłączania kotła. Spaliny z zewnętrznej komory nawrotnej, zostają przekierowane do płomieniówek znajdujących się w bocznej części walczaka. W końcowym przepływie spaliny przedostają się do czopucha drugim ciągiem płomieniówek.

W tylnej części kotła od strony czopucha zostały  rozmieszczone otwory do osadzenia przewodów generatora oczyszczania rur płomieniówkowych (opcja dodatkowego wyposażenia).

Zastosowanie żeliwnego rusztu mechanicznego wraz z układem automatycznej regulacji procesu spalania, gwarantują
szybki rozruch kotła ze stanu zimnego, szybkie dostosowanie wydajności kotła do aktualnego zapotrzebowania energii.

Ruszt mechaniczny typu ŻRMC przeznaczony jest do  kotłów płomienicowych opalanych miałem węglowym o zalecanych parametrach :

 • wartość opałowa 19 do 24 MJ/kg
 • zawartość popiołu do 20 %
 • wilgotność w granicach 10 do 15 %
 • zawartość podziarna ( 0 do 1 mm ) max. do 25 %
 • zdolność spiekania węgla określona liczbą Rogi, Ri < 10

Dopuszcza się spalanie w systemie zmieszania paliwa podstawowego (węgiel) i biomasy jako uzupełniającego  (zrębki drewna, trociny , rozdrobniona słoma itp.)  o parametrach :

 • wartość opałowa 12 do 18 MJ/kg
 • max. wilgotność do 30 %
 • wielkość w stanie rozdrobnionym do 30 mm
 • zalecany dopuszczalny udział biomasy do 15 % objętościowo

Spalanie biomasy w zmieszaniu z węglem w ilościach większych wywołuje zjawisko tzw. kraterowego spalania.
Niedokładnie wymieszana biomasa spala się szybciej a przez puste pola na pokładzie wydostaje się powietrze w nadmiernej ilości co prowadzi do podwyższenia zawartości tlenu w spalinach i obniża sprawność kotła.

Prezentowane na stronie zdjęcia i dane oferowanych produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zakład Budowy Kotłów „BUD-KOT” zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych i wymiarów kotłów związanych z stałą modernizacją i udoskonaleniem