Kocioł typu WKC

Przykładowe zdjęcia:

Kotły przeznaczone są do podgrzewania wody w układach grzewczych do temperatury na wyjściu nie przekraczającej  110° C. Znajdują one zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania wraz z układami podgrzewania wody użytkowej, w układach zamkniętych zabezpieczonych urządzeniem stabilizującym wg PN-91/B-02415 i termostatem. Przeznaczone są do ogrzewania obiektów, osiedli mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, gospodarstw
ogrodniczych, obiektów handlowych, produkcyjnych i innych. Przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, efektywność energetyczna może przekraczać 85%.

Kocioł typu WKC składa się z:

 • części ciśnieniowej (walczaka z płomienicą i dwoma ciągami płomieniówek)
 • rusztu mechanicznego typu ŻRMC,
 • sterowania AKPiA
 • osprzętu kotła :
  – wg. uzgodnień

Kocioł WKC jest konstrukcją składającą się w części wodnej  z korpusu i pokrywy wodnej ciśnieniowej zamykającej wewnętrzną komorę nawrotną. Obie części sa połączone kolektorami wodnymi.

 • Część przednia rusztowa kotła, w której zastosowano płomienicę i dwa ciągi konwekcyjne.
  Płomienica usytuowana jest z prawej lub lewej strony walczaka (asymetrycznie). Płomieniówki natomiast usytuowane są równolegle do komory paleniskowej.
 • Część tylna kotła, w której zastosowano komorę nawrotną wewnętrzną i kolektor wylotowy spalin połączony
  z czopuchem.

Część ciśnieniowe połączone są śrubami i uszczelniona  sznurem szklanym. Korpus kotła jest osadzony na podporach.
Ruszt mechaniczny z ruchomym pokładem żeliwnym, zamontowano w płomienicy. Spaliny przechodzą z płomienicy w komorę nawrotną wewnątrz kotła a  następnie do pierwszego ciągu rur płomieniówkowych.
Asymetryczne zabudowanie wymiennika z rur płomieniówkowych, umożliwia swobodny do nich dostęp w celu ich czyszczenia. W takim rozwiązaniu czynności czyszczenia kotła nie wymagają dodatkowych prac związanych z demontażem zasobnika opału, czy innych urządzeń podawczych. Przy zachowaniu środków ostrożności można dokonać przeglądu wymiennika, bez wyłączania kotła. Spaliny z zewnętrznej komory nawrotnej, zostają przekierowane do płomieniówek znajdujących się w bocznej części walczaka. W końcowym przepływie spaliny przedostają się do czopucha drugim ciągiem płomieniówek.

W tylnej części kotła od strony czopucha zostały  rozmieszczone otwory do osadzenia przewodów generatora oczyszczania rur płomieniówkowych (opcja dodatkowego wyposażenia).

Zastosowanie żeliwnego rusztu mechanicznego wraz z układem automatycznej regulacji procesu spalania, gwarantują
szybki rozruch kotła ze stanu zimnego, szybkie dostosowanie wydajności kotła do aktualnego zapotrzebowania energii.

Prezentowane na stronie zdjęcia i dane oferowanych produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zakład Budowy Kotłów „BUD-KOT” zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych i wymiarów kotłów związanych z stałą modernizacją i udoskonaleniem