Typ KTM

Kocioł grzewczy KTM jest nową generacją kotłów opalanych paliwami stałymi. Kocioł na paliwo stałe typu KTM przystosowany jest do spalania węgla drobnego sortymentu (miał węglowy, groszek). Proces spalania odbywa się w sposób ciągły, gdzie podawanie paliwa jest przez sterownik, w zależności od zapotrzebowania energii, w celu osiągnięcia zadanej temperatury w kotle Obsługa kotła ogranicza się uzupełnienia zasobnika paliwa i usunięcia popiołu z popielnika. UWAGA! kocioł nie wymaga WKŁADU KOMINOWEGO

Kotły grzewcze typu KTM posiadają: certyfikat zgodności wg kryterium efektywności energetycznej, (rozp. Min. Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r., Dz.U. z dnia 26 lutego 1999 r. “Wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagania w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.”)

Badania emisyjno-energetyczne kotłów przeprowadziły: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Kotły typu KTM przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie otwartym instalacji c.o. wg PN-91/B-02413 do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90oC. Znajdują one zastosowanie głównie do ogrzewania budynków mieszkalnych, pawilonów handlowych i usługowych, warsztatów, obiektów gospodarstw wiejskich, szklarni, szkół itp. Mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.

Podstawą prawidłowego doboru kotła jest bilans cieplny obiektu, sporządzony zgodnie z normą ochrony cieplnej budynku. Wydajność cieplna znamionowa kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tabeli 6 poz. 2 zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami KTM. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń o wysokości 3 m

*Urządzenie nie spełnia wymogów klasy 5, w związku z tym od dnia 01-07-2018 r. nie może być już sprzedawane.
Dostępne są nadal dla niego elementy wymienne, urządzenia sterujące oraz dokonujemy ich remontów.
Skontaktuj się z nami jeżeli potrzebujesz którykolwiek z tych elementów.

Otwórz tabelę w nowym oknie

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu KTM to:
Węgiel kamienny miał sort MI klasy 25/9 wg PN-82/G-97001

 

Prezentowane na stronie zdjęcia i dane oferowanych produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zakład Budowy Kotłów „BUD-KOT” zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych i wymiarów kotłów związanych z stałą modernizacją i udoskonaleniem