Typ KTM

Przykładowe zdjęcia:

Kocioł grzewczy KTM jest nową generacją kotłów opalanych paliwami stałymi. Kocioł na paliwo stałe typu KTM przystosowany jest do spalania węgla drobnego sortymentu (miał węglowy, groszek). Proces spalania odbywa się w sposób ciągły, gdzie podawanie paliwa jest przez sterownik, w zależności od zapotrzebowania energii, w celu osiągnięcia zadanej temperatury w kotle Obsługa kotła ogranicza się uzupełnienia zasobnika paliwa i usunięcia popiołu z popielnika. UWAGA! kocioł nie wymaga WKŁADU KOMINOWEGO

Kotły grzewcze typu KTM posiadają: certyfikat zgodności wg kryterium efektywności energetycznej, (rozp. Min. Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r., Dz.U. z dnia 26 lutego 1999 r. “Wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagania w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.”)

Badania emisyjno-energetyczne kotłów przeprowadziły: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Kotły typu KTM przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie otwartym instalacji c.o. wg PN-91/B-02413 do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90oC. Znajdują one zastosowanie głównie do ogrzewania budynków mieszkalnych, pawilonów handlowych i usługowych, warsztatów, obiektów gospodarstw wiejskich, szklarni, szkół itp. Mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.

Prezentowane na stronie zdjęcia i dane oferowanych produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zakład Budowy Kotłów „BUD-KOT” zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych i wymiarów kotłów związanych z stałą modernizacją i udoskonaleniem