Odzysknicowe

Przykładowe zdjęcia:

Kotły odzysknicowe parowe wysokociśnieniowe typoszeregu OPK przeznaczone są do wytwarzania pary nasyconej o ciśnieniu roboczym do 2,1 MPa i temperaturze do  217 0 C.

Układ automatycznej regulacji umożliwia użytkownikowi wykorzystanie kotła do wytwarzania pary nasyconej o ciśnieniu w granicach do 2,1 MPa i temperaturze odpowiednio do 217 0 C.

Zastosowanie zasilania spalinami wraz z układem automatycznej regulacji gwarantują szybki rozruch kotła ze stanu zimnego, szybkie dostosowanie wydajności kotła do aktualnego poboru pary przez urządzenia technologiczne oraz stabilne ciśnienie pary w instalacji technologicznej niezależnie od wahań w zapotrzebowaniu pary.

Uwaga: z racji zastosowania stali kotłowej niestopowej na części kotła nie należy stosować do  zasilania spalin o zbyt wysokiej agresywności (należy kontrolować grubość materiału stykającego się ze spalinami). W systemie automatyki spalarni odpadów należy kontrolować szkodliwe związki w spalinach i utrzymywać ich poziom w zakresie określonym przez ochronę środowiska. Dodatkowo w czasie czyszczenia płomieniówek kotła należy sprawdzać ich stan w celu oceny stopnia działania korozji..

Kotły odzysknicowe parowe wysokociśnieniowe typoszeregu OPK są uniwersalnym źródłem pary dla różnorodnych celów technologicznych. Szeroki zakres mocy cieplnych kotłów (100 kW) do 5000 kW) i wydajności parowych (120 kg/ do 7500 kg/h), umożliwiają dobór odpowiedniego kotła zarówno dla małych wytwórni jak i dużych zakładów przemysłowych posiadających odpadowe ciepło w postaci spalin o temperaturze do 1200 oC.

Zasilanie spalinami powinno być sterowane automatycznie. W stanach awaryjnych (zadziałanie ograniczników parametrycznych na kotle lub inne kontrolowane przez system automatyki spalarni) spaliny muszą być automatycznie przekierowane z kotła przez komin do atmosfery.

Prezentowane na stronie zdjęcia i dane oferowanych produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zakład Budowy Kotłów „BUD-KOT” zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych i wymiarów kotłów związanych z stałą modernizacją i udoskonaleniem