English EN German DE Polish PL

Typ EKR

Przykładowe zdjęcia:

Najtańszym tradycyjnym paliwem do ogrzewania w Polsce jest nadal węgiel kamienny. Uzyskanie ciepła jest 2-3 razy tańsze od takich paliw jak gaz czy olej. W czasach, gdzie dużą wagę przywiązuje się do ochrony środowiska problemem jest duże zanieczyszczenie, do takiego przyczyniają się tradycyjne kotły węglowe. Kotły nowej generacji, takie jak Ekologiczny Kocioł Retortowy EKR wychodzi naprzeciw tym problemom. Retortowy system spalania przyczynia się do niskiej emisji spalin porównywalny do oleju opałowego. Zmechanizowany proces podawania paliwa z zasobnika, sprawia, że obsługa kotła nie jest uciążliwa i ogranicza się do uzupełnienia zasobnika paliwa i opróżnienia pojemnika z popiołem. Większość kotłów tego t ypu przystosowanych jest do spalania drobnego węgla o nazwie eko-groszek.

Kocioł EKR poprzez zastosowanie nowych rozwiązań w podajniku pozwala na spalanie równocześnie miału węglowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy stosować różne kombinacje opału i współdziałania, np.: miał – groszek, miał – zrębki drzewne, co ułatwia użytkowanie kotła i potania koszt pozyskania ciepła, a obsługa ogranicza się do niezbędnego minimum 10-20 minut dziennie.

Podstawą prawidłowego doboru kotła do danego obiektu, jest oszacowanie bilansu strat ciepła w budynku, sporządzony zgodnie z normą ochrony cieplnej budynków. W przypadku doboru jednostek grzewczych do ogrzewania obiektów, układów wielobudynkowych, zaleca się przeprowadzenie obliczeń bilansu cieplnego, biorąc szczególnie pod uwagę straty ciepła w instalacji przesyłowej budynków.
Dla domków jednorodzinnych, o wysokości pomieszczeń ok. 2,5 m można w uproszczony sposób obliczyć zapotrzebowanie na ciepło w sposób następujący i w zależności od tego jak bardzo ocieplony jest dom, przyjmujemy:
:: dla domu nieocieplonego i z nieszczelnymi oknami 140-160 W/m2
:: dla domu nieocieplonego z wymienionymi oknami 120-140 W/m2
:: dla domu średnio ocieplonego z wymienionymi oknami 100-120 W/m2

i tak w przypadku domu nieocieplonego, ale z wymienionymi oknami, o powierzchni ogrzewanej 160m2 liczymy:
160 m2 x 140 W/m2 = 22400 W = 22,4 kW
Należy zastosować kocioł o mocy 25 kW.

Do 75kW

*Urządzenie nie spełnia wymogów klasy 5, w związku z tym od dnia 01-07-2018 r. nie może być już sprzedawane.
Dostępne są nadal dla niego elementy wymienne, urządzenia sterujące oraz dokonujemy ich remontów.
Skontaktuj się z nami jeżeli potrzebujesz którykolwiek z tych elementów.

Otwórz tabelę w nowym oknie


Od 100 kW

*Urządzenie nie spełnia wymogów klasy 5, w związku z tym od dnia 01-07-2018 r. nie może być już sprzedawane.
Dostępne są nadal dla niego elementy wymienne, urządzenia sterujące oraz dokonujemy ich remontów.
Skontaktuj się z nami jeżeli potrzebujesz którykolwiek z tych elementów.

Otwórz tabelę w nowym oknie

Paliwem podstawowym dla kotłów EKR jest miał węgla kamiennego, sortyment MI klasy 25/9 lub eko-groszek klasa 27/05/06 typ. 32.1 sortyment 0324/cc. Sprawność kotłów typu EKR wynosi 84% i przedstawiają małą uciążliwość dla środowiska naturalnego.

*przy użyciu drewna i węgla należy korzystać z dodatkowego rusztu

Prezentowane na stronie zdjęcia i dane oferowanych produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zakład Budowy Kotłów „BUD-KOT” zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych i wymiarów kotłów związanych z stałą modernizacją i udoskonaleniem