English EN German DE Polish PL

Kocioł KWN JETI

Kotły grzewcze tego typu przeznaczone są do ogrzewania domków jednorodzinnych jak i dużych osiedli mieszkaniowych. Paliwami stosowanymi do zasilania kotła mogą być paliwa gazowe jak i paliwa płynne stosowane w ogrzewnictwie.

Kotły grzewcze typu KWN-JETI posiadają:
– certyfikat zgodności wg kryterium efektywności energetycznej, (rozp. Min. Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r., Dz.U. z dnia 26 lutego 1999 r. “Wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagania w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.”)

badania emisyjno-energetyczne kotłów przeprowadziły:
– Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi.

Kotły grzewcze typu KWN-JETI przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie otwartym instalacji c.o. wg PN-91/B-02413 do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90ŔC. Znajdują one zastosowanie głównie do ogrzewania budynków mieszkalnych, pawilonów handlowych i usługowych, warsztatów, obiektów gospodarstw wiejskich, szklarni, szkół itp. Mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.

Podstawą prawidłowego doboru kotła jest bilans cieplny obiektu, sporządzony zgodnie z normą ochrony cieplnej budynku. Wydajność cieplna znamionowa kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W poz. 3 zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami KWN-JETI. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń o wysokości 3 m

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu KWN-JETI to:
olej opałowy lekki, gaz ziemny GZ 50, GZ 35

Prezentowane na stronie zdjęcia i dane oferowanych produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zakład Budowy Kotłów „BUD-KOT” zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych i wymiarów kotłów związanych z stałą modernizacją i udoskonaleniem