Kocioł UKS-OLGAZ

Kocioł grzewczy UKS-OLGAZ, jest kotłem, który przy niewielkich gabarytach osiąga dużą moc cieplną. Przy jednośnie wysokiej spraności cieplnej nie wymaga dużej powierzchni kotłowni. Kocioł UKS-OLGAZ zasilany może być paliami gazowymi jak i olejem opałowym w zależności od zastosowanego palnika. Jego konstrukcja umożliwi łatwy montaż palnika a jago zamocowanie na przedniej ścianie jest dużą zaletą co w sposób bardzo istotny ułatwia do niego dostęp w przypadku regulacji, konserwacji bądź napraw.

Kotły grzewcze typu UKS-OLGAZ posiadają:
– certyfikat zgodności wg kryterium efektywności energetycznej, (rozp. Min. Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r., Dz.U. z dnia 26 lutego 1999 r. “Wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagania w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.”)

Badania emisyjno-energetyczne kotłów przeprowadziły:
– Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi.

Kotły grzewcze typu UKS-OLGAZ przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie otwartym instalacji c.o. wg PN-91/B-02413 do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90ŔC. Znajdują one zastosowanie głównie do ogrzewania budynków mieszkalnych, pawilonów handlowych i usługowych, warsztatów, obiektów gospodarstw wiejskich, szklarni, szkół itp. Mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.

Prezentowane na stronie zdjęcia i dane oferowanych produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zakład Budowy Kotłów „BUD-KOT” zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych i wymiarów kotłów związanych z stałą modernizacją i udoskonaleniem