Kocioł PKR

Przykładowe zdjęcia:

Kocioł parowy przeznaczony jest do pracy w instalacjach technologicznych. Kocioł ma budowę trójciągową : płomienica i dwa ciągi rur płomieniówkowych. Standardowo pracuje z rusztem mechanicznym opalany węglem sortyment miał. Konstrukcja umożliwia przystosowanie do współpracy z palnikami spalającymi: olej, gaz lub biomasę.

UKŁAD STEROWANIA:

  • dokonuje pomiaru i regulacji ciśnienia pary na wylocie kotła oraz zabezpiecza przed przekroczeniem ciśnienia.
  • reguluje pracą urządzeń takich jak: ruszt mechaniczny lub palniki, wentylatory, pompy, układy odpopielania oraz nawęglania. Steruje dodatkowymi zespołami urządzeń zgodnie z wymogami odbiorcy oraz przekazywaniem transmisji danych poprzez sieci wewnętrzne lub zewnętrzne.
  • sygnalizuje stany awaryjne kotła i osprzętu (optycznie i akustycznie).

Ruszt (palnik):

  • mechaniczny ruszt wyposażony w wentylator podmuchu, podajnik, kosz z warstwownicą, czujnik temperaturowy, zabezpieczający przed przedostaniem się ognia do zasobników opału.

Część wymiennikowa kotła:

  • izolowany termicznie wymiennik wyposażony we włazy inspekcyjne i wyczystki.

Kotły parowe wysokociśnieniowe, typoszeregu PKR przeznaczone są do wytwarzania pary nasyconej o ciśnieniui temperaturze zgodnym z zapotrzebowaniem technologicznym. Zastosowanie rusztu żeliwnego mechanicznego wraz z układem automatycznej regulacji procesu spalania, gwarantują szybki rozruch kotła ze stanu zimnego, szybkie dostosowanie wydajności kotła do aktualnego poboru pary przez urządzenia technologiczne oraz stabilne ciśnienie pary w instalacji technologicznej. Kotły typoszeregu PKR są uniwersalnym źródłem pary dla różnorodnych celów technologicznych.

 

W konstrukcji części ciśnieniowej kotłów typoszeregu PKR zastosowano płomienicę i dwa ciągi konwekcyjne. Płomienica usytuowana jest z prawej lub lewej strony walczaka (asymetrycznie). Korpus ciśnieniowy kotła parowego jest osadzony na podporach. Ruszt mechaniczny, z zamontowanym ruchomym pokładem żeliwnym, zamontowano w płomienicy. Spaliny przechodzą z płomienicy w komorę nawrotną wewnątrz kotła a następnie do pierwszego ciągu rur
płomieniówkowych. Asymetryczne zabudowanie wymiennika z rur płomieniówkowych, umożliwia swobodny do nich dostęp w celu ich
czyszczenia. W takim rozwiązaniu czynności czyszczenia kotła nie wymagają dodatkowych prac związanych z demontażem zasobnika
opału, czy innych urządzeń podawczych. Przy zachowaniu środków ostrożności można dokonać przeglądu wymiennika, bez wyłączania kotła. Spaliny z zewnętrznej komory nawrotnej, zostają przekierowane do płomieniówek znajdujących się w bocznej części walczaka. W końcowym przepływie, spaliny przedostają się do czopucha kotła, umieszczonego w tylnej jego części. W drzwiach zewnętrznej komory nawrotnej zostały rozmieszczone otwory do osadzenia przewodów generatora oczyszczania rur płomieniówkowych (opcja dodatkowego wyposażenia).

Kompletny kocioł parowy typu PKR składają się z:

  • części ciśnieniowej (walczaka z płomienicą i dwoma ciągami płomieniówek),
  • rusztu mechaniczny typu ŻRMC,
  • sterownika AKPiA,
  • osprzętu zabezpieczającego (zaworu bezpieczeństwa)
  • osprzętu ciśnieniowego kotła (zaworu zaporowego, wodowskazu refleksyjnego, manometru, itp.)

Prezentowane na stronie zdjęcia i dane oferowanych produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zakład Budowy Kotłów „BUD-KOT” zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych i wymiarów kotłów związanych z stałą modernizacją i udoskonaleniem