Ekonomizery

Przykładowe zdjęcia:

Ekonomizer  jest rekuperacyjnym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do odzysku ciepła ze spalin z kotła parowego lub wodnego. Zadaniem ekonomizera jest wykorzystanie entalpii  spalin  wylotowych z kotła do  podgrzania powrotnej  wody obiegowej (kondensatu lub wody kotłowej).

Efektem zastosowania ekonomizera w obiegu kotła jest wzrost sprawności energetycznej kotła.

Dobór ekonomizera do kotła należy przeprowadzić w oparciu o obliczenia bilansowe i charakterystykę  energetyczną kotła.

Cechy ogólne:

  • Konstrukcja ekonomizera jest prosta i nieskomplikowana i umożliwia bezpieczne obsługę, regulację i konserwację  bez narażenia personelu obsługowego  na niebezpieczeństwo pod warunkiem zastosowania się do zasad bhp w zakresie obsługi urządzeń ciśnieniowych
  • Ekonomizer jest urządzeniem skonstruowanym w sposób ograniczający  niekontrolowane  przemieszczenie  lub wywróceniu się.
  • Obsługa nie wymaga udziału stałego operatora.
  • Ekonomizer przystosowany jest do pracy w układzie  technologicznym  kotła sterowanego automatycznie.

Ekonomizer stanowi konstrukcję spawaną z blachy stalowej. Elementy części ciśnieniowej wykonane są ze stali przeznaczonej do tego rodzaju urządzeń, natomiast pozostałe detale podstawy i obudowy wykonano  ze  stali konstrukcyjnej.

W skład ekonomizera wchodzą następujące elementy :

  • wymiennik ciepła
  • komora osadcza zanieczyszczeń
  • włazy rewizyjne z pokrywami
  • króćce wodne i spalinowe
  • izolacja cieplna

Działanie ekonomizera  polega na krzyżowym przepływie spalin i wody. Przepływające spaliny w przestrzeni międzyrurowej oddają ciepło na drodze konwekcji i promieniowania wodzie obiegowej płynącej w rurach.

Podgrzana woda wykorzystywana jest  do różnych celów w zależności od potrzeb, (najczęściej jako woda powrotna do kotła). Ochłodzone natomiast spaliny kierowane są do dalszej części instalacji spalinowej i do komina.

Pyły i sadza zawarte w spalinach gromadzą się w komorze osadczej w dolnej części Ekonomizera, z której powinny być  sukcesywnie usuwane podczas czyszczenia i konserwacji.

Prezentowane na stronie zdjęcia i dane oferowanych produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zakład Budowy Kotłów „BUD-KOT” zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych i wymiarów kotłów związanych z stałą modernizacją i udoskonaleniem